Khóa học tại Z 11 Thanh Hóa

Khóa học tại Z 11 Thanh Hóa

2015-06-15 14:31:11
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CTY Z11 Thanh Hóa.Các học viên tham gia khóa học Tham dự lớp học có gần 100 học viên thuộc CTY Z11 Thanh Hóa. Các học viên sẽ được các chuyên gia kinh tế thuộc Bộ
Lớp quản lý dự án đầu tư xây dựng

Lớp quản lý dự án đầu tư xây dựng

2015-06-15 16:22:20
Thông tư số 22 /2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng quy định từ ngày 01/01/2010
Viện ESC đào tạo đấu thầu

Viện ESC đào tạo đấu thầu

2015-06-15 15:32:04
Tháng 5/2007, Cục QLNN về đấu thầu- Bộ KH và ĐT đã phê duyệt Viện Quản Lý Đào Tạo và Dạy Nghề ESC là cơ sở đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu.
Nghiệp vụ thiết kế xây dựng

Nghiệp vụ thiết kế xây dựng

2015-06-15 17:50:09
Nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt, Báo cáo kết quả khảo sát XD bước thiết kế cơ sở, các số liệu bổ sung về khảo sát
Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng

Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng

2015-06-15 16:50:33
Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;

Bản quyền © 2005 Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org