• CƠ SỞ PHÁP LÝ

Viện ESC đào tạo đấu thầu
Viện ESC đào tạo đấu thầu
2015-06-15 15:32:0426360
Tháng 5/2007, Cục QLNN về đấu thầu- Bộ KH và ĐT đã phê duyệt Viện Quản Lý Đào Tạo và Dạy Nghề ESC là cơ sở đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu.

Bản quyền © 2005 Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org