• Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu

Lớp học đấu thầu tại huế và cấp chứng chỉ đấu thầu
Lớp học đấu thầu tại huế và cấp chứng chỉ đấu thầu
2015-06-16 16:44:071157
Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014
Khai giảng khóa học đấu thầu tại hải phòng và cấp chứng chỉ
Khai giảng khóa học đấu thầu tại hải phòng và cấp chứng chỉ
2015-06-16 16:39:441310
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP của chính phủ thay thế nghị định 85/2009/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu năm 2013
Khai giảng lớp học đấu thầu tại nghệ an và cấp chứng chỉ
Khai giảng lớp học đấu thầu tại nghệ an và cấp chứng chỉ
2015-06-16 16:35:42968
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chức năng đào tạo của Viện quản lý đào tạo & dạy nghề ESC
Khóa học nghiệp vụ đấu thầu tại nha trang và cấp chứng chỉ
Khóa học nghiệp vụ đấu thầu tại nha trang và cấp chứng chỉ
2015-06-16 16:32:271035
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chức năng đào tạo của Viện Quản Lý Đào Tạo Và Dạy Nghề ESC
Khóa học nghiệp vụ đấu thầu tại bình định và cấp chứng chỉ
Khóa học nghiệp vụ đấu thầu tại bình định và cấp chứng chỉ
2015-06-16 16:27:331013
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chức năng đào tạo của Viện quản lý đào tạo và dạy nghề ESC
Lớp học đấu thầu tại đà nẵng và cấp chứng chỉ đấu thầu
Lớp học đấu thầu tại đà nẵng và cấp chứng chỉ đấu thầu
2015-06-16 16:21:071035
Lớp học đấu thầu tại Đà Nẵng: Các chuyên viên quản lý dự án, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu của chủ đầu tư
Lớp học đấu thầu tại vũng tàu và cấp chứng chỉ đấu thầu
Lớp học đấu thầu tại vũng tàu và cấp chứng chỉ đấu thầu
2015-06-16 16:16:371054
Viện quản lý đào tạo & dạy nghề ESC là cơ sở được Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư công nhận là cơ sở đào tạo các khóa học nghiệp vụ đấu thầu.
Lớp học đấu thầu tại đồng nai và cấp chứng chỉ đấu thầu
Lớp học đấu thầu tại đồng nai và cấp chứng chỉ đấu thầu
2015-06-16 16:13:441012
Viện quản lý đào tạo và dạy nghề ESC là đơn vị uy tín được Bộ kế hoạch và Đầu tư giao chức năng đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu,
Lớp học đấu thầu tại quảng ninh và cấp chứng chỉ đấu
Lớp học đấu thầu tại quảng ninh và cấp chứng chỉ đấu
2015-06-16 16:09:581039
Viện quản lý đào tạo và dạy nghề ESC là cơ sở được Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư công nhận là cơ sở đào tạo các khóa học nghiệp vụ đấu thầu
Lớp học đấu thầu tại cần thơ và cấp chứng chỉ đấu thầu
Lớp học đấu thầu tại cần thơ và cấp chứng chỉ đấu thầu
2015-06-16 16:06:071113
Viện Quản lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC là cơ sở được Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư công nhận là cơ sở đào tạo các khóa học nghiệp vụ đấu thầu.
Lớp học nghiệp vụ đấu thầu theo luật 43/2013/QH13 và cấp chứng chỉ
Lớp học nghiệp vụ đấu thầu theo luật 43/2013/QH13 và cấp chứng chỉ
2015-06-16 16:02:02674
Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014
Khóa học thẩm định kết quả đấu thầu và cấp chứng chỉ
Khóa học thẩm định kết quả đấu thầu và cấp chứng chỉ
2015-06-16 15:56:07651
Lớp học thẩm định kết quả đấu thầu: Trên toàn quốc đều có khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu
Lớp học đấu thầu tại hà nội và cấp chứng chỉ đấu thầu
2015-06-16 15:52:10635
Đối tượng tham gia học chứng chỉ đấu thầu tại Hà Nội: Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu cần phải có chứng chỉ đào tạo
Lớp học đấu thầu thiết bị y tế và cấp chứng chỉ đấu thầu
Lớp học đấu thầu thiết bị y tế và cấp chứng chỉ đấu thầu
2015-06-16 15:27:53490
Viện Quản lý đào tạo & dạy nghề ESC là đơn vị đào tạo uy tín được Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch & Đầu tư giao chức năng đào tạo

Bản quyền © 2005 Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org