Lớp quản lý dự án đầu tư xây dựng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thông tư số 22 /2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng quy định từ ngày 01/01/2010 những cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Khóa học được xây dựng trên cơ sở chương trình khung đào tạo được quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


1. Giảng viên
Các Giáo sư, Tiến sỹ hoặc Lãnh đạo, chuyên viên cao cấp đến từ Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng. Những người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đầu tư xây dựng.


2. Phương pháp giảng
Phương pháp giảng dạy bao gồm trao đổi, thảo luận hướng vào các vấn đề vướng mắc trong thực tế, nhấn mạnh vai trò của học viên trong quá trình làm bài tập, nghiên cứu tình huống và thiết kế dự án. Học viên có cơ hội để thảo luận nhiều vấn đề vướng mắc với các chuyên gia đầu ngành của Viện ESC.


4. Đỗi tượng tham dự học
Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án và các đối tượng khác có nhu cầu với trình độ học vấn từ Trung cấp.


5. Nội dung khóa học (Theo chương trình khung quy định tại Thông tư 25/2009/TT-BXD). Nội dung chi tiết xem tại mục download.
Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (12 tiết)
Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết)
Chuyên đề 3. Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng (4 tiết)
Chuyên đề 4. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)
Chuyên đề 5. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)
Chuyên đề 6. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)
Chuyên đề 7. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)
Chuyên đề 8. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)


6. Giấy chứng nhận
Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng nhận Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư 25/2009/TT- BXD ngày 29/07/2009 và Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

 

 

2015-06-15 16:22:204921
Bình luận của bạn:
  • Liên quan
Thông báo mở lớp nghiệp vụ an toàn lao động, vệ sinh lao độngThông báo mở lớp nghiệp vụ tu bổ di tích, phục hồi di tíchThông báo nghiệp vụ sư phạm và Cấp chứng chỉ sư phạmThông báo mở lớp sơ cấp nghề và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề

Bản quyền © 2005 Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org