• Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu

Cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu
Cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu
2015-06-15 14:12:53298
Căn Cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2014
Mở lớp nghiệp vụ đấu thầu tại TP. Hồ Chí Minh
Mở lớp nghiệp vụ đấu thầu tại TP. Hồ Chí Minh
2015-06-15 14:06:58341
Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu cần phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu.
Mở lớp nghiệp vụ đấu thầu tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh
2015-06-15 13:58:00419
Căn Cứ Nghị Định 63/2014/NĐ-CP ra ngày 26 tháng 06 năm 2014 thay thế nghị định 85/2009/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật đấu thầu
Mở lớp nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư xây dựng
Mở lớp nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư xây dựng
2015-06-15 13:52:51333
Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Mở lớp nghiệp vụ đấu thầu tại đà nẵng
2015-06-15 13:40:46368
Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014
Mở lớp học nghiệp vụ đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu
Mở lớp học nghiệp vụ đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu
2015-06-15 13:32:12356
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu cơ bản
Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu cơ bản
2015-06-15 12:24:42338
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014

Bản quyền © 2005 Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org