Nghiệp vụ An toàn trong gia công cốp pha

Chứng chỉ an toàn lao động mới nhất theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH tại Hà Nội. Cấp chứng chỉ an toàn lao động có giá trị trên toàn quốc sau khi hoàn thành khóa học dào tạo nghiệp vụ. 

Đào tạo xây dựng khóa học chứng chỉ an toàn lao động

Những ai cần tham gia khóa học chứng chỉ an toàn lao động?

 • An toàn lao động là công tác rất quan trọng trong tất cả các ngành, do đó tất cả công nhân, người lao động, cán bộ, lãnh đạo đơn vị đều cần phải nắm vững những kiến thức về an toàn lao động.
 • Bộ Lao động thương binh Xã hội đã quy định rõ tại thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH về phân chia nhóm đối tượng tham gia khóa học chứng chỉ an toàn lao động, ứng với mỗi nhóm đối tượng sẽ có nội dung học chi tiết khác nhau:
 •  

Nhóm 1:

 

Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm) bao gồm: Giám đốc, phó giám đốc, quản đốc phân xưởng; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm HTX; chủ hộ kinh doanh; Thủ trưởng và cấp phó các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp…
 

Nhóm 2:

 

Bao gồm người làm công tác quản lý và kiêm phụ trách công tác an toàn lao động; cán bộ làm công tác chuyên trách hoặc bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở. Người lao động trên các công trình xây dựng, công nhân lao động trực tiếp. Đội trưởng, tổ trưởng các tổ đội thi công, chỉ huy trưởng công trường, các cá nhân, nhà quản lý hiện đang làm công tác kỹ thuật, quản lý, giám sát cho loại công trình xây dựng, và các công trình khác….để hướng dẫn, huấn luyện lại cho công nhân xây dựng do mình quản lý.
 

Nhóm 3:

 

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo (phụ lục I thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH).
 

Nhóm 4:

 

Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

Nội dung chương trình khóa học an toàn lao động, cấp chứng chỉ an toàn lao động

(Nội dung khóa học an toàn lao động và cấp chứng chỉ an toàn lao động được giảng dạy theo quy định cụ thể tại thông tư 27)
 

Nội dung học an toàn lao động, cấp chứng chỉ an toàn lao động cho nhóm 1:

 Nhóm 1 được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây: 
 • Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;
 • Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
Nội dung học an toàn lao động, cấp chứng chỉ an toàn lao động cho nhóm 2: Nhóm 2 được huấn luyện kiến thức chung bao gồm: 
 • Kiến thức chung như nhóm 1
 • Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;
 • Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.
Nội dung học an toàn lao động, cấp chứng chỉ an toàn lao động cho nhóm 3: Nhóm 3 được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm: 
 • Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.
Nội dung học an toàn lao động, cấp chứng chỉ an toàn lao động
cho nhóm 4:
 Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau: 
 • Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);
 •  
 • Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Để biết thông những thông tin chi tiết về khóa học chứng chỉ an toàn lao động, bạn vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ giải đáp những thắc mắc mà bạn gặp phải.
2015-06-15 17:28:552328
Bình luận của bạn:
 • Liên quan
Nghiệp vụ thiết kế xây dựngNghiệp vụ trong công tác giám sát hệ thống kỹ thuậtNghiệp vụ hành chính trong hoạt động xây dựngNghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Bản quyền © 2005 Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org