• TƯ VẤN QUẢN LÝ

Đào tạo và cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Đào tạo và cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
2015-09-18 22:05:42806
Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.
Yêu cầu của công trình xây dựng để lắp đặt thiết bị điện
Yêu cầu của công trình xây dựng để lắp đặt thiết bị điện
2015-09-18 18:22:51782
Trước khi bắt đầu lắp đặt thiết bị điện trên các công trình xây dựng phải tiến hành các công tác chuẩn bị trên tổng mặt bằng như sau:
Lớp học giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Lớp học giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
2015-09-18 18:21:04867
Viện Quản Lý Đào Tạo và Dạy Nghề tổ chức lớp học giám đốc quản lý dự án và cấp chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
2015-09-18 15:59:29793
Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, Căn cứ luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002
Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
2015-09-18 15:53:28773
Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận hành nghề
Đào tạo và chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, trùng tu di tích
Đào tạo và chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, trùng tu di tích
2015-09-18 15:47:48790
Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn ngày 18 tháng 6 năm 2009

Bản quyền © 2005 Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org