• TUYỂN SINH

Lớp quản lý dự án đầu tư xây dựng
Lớp quản lý dự án đầu tư xây dựng
2015-06-15 16:22:204920
Thông tư số 22 /2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng quy định từ ngày 01/01/2010
Thông báo mở lớp nghiệp vụ an toàn lao động, vệ sinh lao động
Thông báo mở lớp nghiệp vụ an toàn lao động, vệ sinh lao động
2015-06-15 16:19:234414
Iện Quản Lý Đào Tạo ESC Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng theo Thông tư 27/2013/TT
Thông báo mở lớp nghiệp vụ tu bổ di tích, phục hồi di tích
Thông báo mở lớp nghiệp vụ tu bổ di tích, phục hồi di tích
2015-06-15 16:17:083045
Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề mở khóa “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích” khóa 4 năm 2015.
Thông báo nghiệp vụ sư phạm và Cấp chứng chỉ sư phạm
Thông báo nghiệp vụ sư phạm và Cấp chứng chỉ sư phạm
2015-06-15 16:14:235987
Viện Quản Lý Đào Tạo Entersc thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ năm học 2015-2016 như sau
Thông báo mở lớp sơ cấp nghề và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề
Thông báo mở lớp sơ cấp nghề và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề
2015-06-15 16:10:589714
Viện ESC thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo nghề theo chương trình liên kết với một số Trường

Bản quyền © 2005 Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org